نوشته شده توسط Super User دسته: Latest
منتشر شده در 12 اسفند 1391 بازدید: 2574
پرینت

 

 

 

دفاتر تجارتی

نظر به این که تجارت ، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجر انجام می دهد. لذا برای تاجر همواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد به طبع هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خودش است و این امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدائی ترین ضروریات آن است . منتهی در اثر توسعه امور تجارت تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقدو نسیه ، بدهی و بستان و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آ« معلوم باشد دارائی آنها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است . به این جهت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است. 

 

امروزه فن دفتر داری در اثر احتیاج به قدری ترقی کرده که رشته به خصوصی برای این موضوع ایجاد شده ، مدارس و دانشگاه های متعدد تأسیس گردیده است . و تجار مجبورند که محاسبات خود را به طور دقیق ، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکت های تجارتی و یا بازرگانانی که توسعه عملیات آنها زیاد است ناچار هستند که شعبه مستقلی به نام حسابداری دایر کنند که بعضی از آنها دارای کارمندان متعدد هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند. 

 

قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار ، درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید. 

 

قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار ، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور ، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود . از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است. 

 

طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد: 

 

 

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر دارائی

دفتر کپیه

 

با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خوارو بار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت. 

 

چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی از آنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همانگونه که قبلاًگفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صدو بیست هزار ریال یا کمتر یاشد کسبه جز محسوب شده و لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جز از تجار در وزارت دادگستری ضروری است. 

 

پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف اند . پیشه ور کسی است که شخصا یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد ، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.

 

- دفتر روزنامه :

 

دفتري است که معاملات و عملیات مالی یک موسسه به طور روزانه و به ترتیب وقوع در آن

ثبت می شود(در شرکتها).

در ثبت بانکها، این عمل به علت مکانیزه بودن عملیات منسوخ گردیده و توسط خود سیستم

اعمال و سپس وارد حسابهاي کل می گردد.

 

- دفتر کل :

دفتري است که حسابهاي یک موسسه به تفکیک درآن نگهداري می شود (در شرکتها ).

در شعب بانکها این عمل به علت مکانیزه بودن عملیات منسوخ گردیده و توسط خود سیستم

اعمال می گردد.

 

 

 

 

ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت مختلط غیر سهامی ،  اسم شرکت مختلط غیر سهامی، ثبت شرکت ،  حسابرسی ، تقسیم سود رتبه بندی ، طرح اصلاحی آیین نامه ،ثبت شرکتها ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها،ثبت شرکتها ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت ، امور ثبت، ثبت شرکت ، رتبه بندی ، رتبه بندی شرکت ها ،شرکت ثبت ایلیا, ثبت شرکت, ثبت علامت تجاری, رتبه شرکت , کارت بازرگانی, ثبت شرکت ها، ثبت شرکت ها، ،ثبت شرکت, ثبت شرکت ها در کرج , ثبت شرکتها, روش معافیت مالی ,تامین نیروی مهندسی, روش معافیت مالی، ثبت شرکت در کرج , تامین نیروی مهندسی ، ثبت شرکت ها ، ثبت علامت تجاری ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، اساسنامه شرکت ها ، اساسنامه شرکتها ،اساسنامه ی شرکت ها ، اساسنامه شرکت ها،  ثبت علامت تجاری,  ثبت شرکت  ، ثبت شرکتها ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها، ثبت شرکت در کرج ، ثبت ، امور ثبت، ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها در کرج ، رتبه بندی  ، رتبه بندی ، رتبه بندی شرکت ها , ثبت شرکت, ثبت علامت تجاری, علامت تجاری ، نشان تجاری ، برند ، ثبت لوگو ، ثبت علامت و تمدید ثبت،مشاوره حقوقی و ثبتی ، تدوین طرح توجیهی ، ثبت شرکت، ثبت بین الملل، ثبت برند، ثبت برند در کرج، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکتها در کرج، ثبت شرکت ها در کرج، ثبت علامت تجاری ، ثبت علامت تجاری در کرج اخذ جواز صنعتی در کرج ، اخذ جواز تاسیس در کرج ، طرح توجیهی در کرج ، تنظیم پرسشنامه صنایع در کرج ، تنظیم اظهارنامه مالیاتی در کرج ،اخذ کد اقتصادی در کرج ، تشکیل پرونده مالیاتی در کرج ، طرح صنعتی در کرج ، ثبت اختراع در کرج ، رتبه بندی در کرج ، اخذ رتبه پیمانکاری در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج